Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

z kraju artykuł

Warszawa: Rusza budowa metra na Bielanach!

za Metrem Warszawskim,

dodane przez Phobos

Dzisiaj w siedzibie Metra Warszawskiego została podpisana umowa z konsorcjum firm: PRG Metro i PeBeKa Lublin - generalnym wykonawcą pierwszego odcinka inwestycji budowy metra na Bielanach, obejmującego tunele szlakowe B20 łączące stację Marymont ze stacją Słodowiec (długość 874,36 m) oraz samą stację A20 Słodowiec.
Budowa rozpocznie się w najbliższych tygodniach i potrwa 510 dni, licząc od dnia podpisania umowy do zakończenia prac budowlanych. Kontrakt sfinalizowany zostanie 30 dni później po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych. Koszt budowy tego odcinka wynosi 241 901 534,12 zł brutto.

Przetarg na tę budowę został ogłoszony 22 czerwca 2005 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 13 września 2005 r. Umowa ze zwycięzcą została podpisana z prawie siedmiomiesięcznym opóźnieniem ze względu na liczne protesty składane w trakcie trwania postępowania przetargowego. Wniesiono aż 8 protestów do Zamawiającego, a od ich rozstrzygnięć złożono 4 odwołania do arbitrażu Urzędu Zamówień Publicznych. Żaden z wyroków UZP nie podważył prawidłowości prowadzenia przetargu i wyboru wykonawcy przez Metro Warszawskie. Na rozstrzygnięcia UZP zostały złożone 3 skargi do sądu okręgowego – wszystkie odrzucone. Ostatnia 21 marca 2006 r.

brak komentarzy