Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Będzie 12-miesięczna umowa?

za torwidem,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Dziś w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na obsługę dziennych linii autobusowych przez okres 12 miesięcy. Przypomnijmy, że poprzedni przetarg, którego rozstrzygnięcie miało nastąpić w marcu, został unieważniony przed otwarciem ofert.
Tradycyjnie oferty złożyło tylko trzech przewoźników - SPA Klonowica dla linii I grupy obsługi (lewobrzeże), SPA Dąbie dla II grupy (prawobrzeże) i SPPK dla III grupy (Police).

SPA Klonowica zaoferowało cenę 4,61 zł brutto bez różnicowania ze względu na pojemność taboru (MEGA, MAXI, MINI). SPA Dąbie również nie zróżnicowało cen i zaoferowało 4,19 zł brutto za wozokilometr. Jedynie SPPK inaczej potraktowało tabor MEGA, a inaczej MAXI. Za wykonanie jednego wozokilometra taborem MEGA zażyczyło sobie 5,78 zł brutto, za tabor MAXI - 5,67 zł brutto.

ZDiTM na obsługę linii autobusowych przez najbliższe 12 miesięcy zamierza przeznaczyć 71 154 122 zł brutto, z czego:
  • na obsługę linii pakietu I: 25 172 042 zł
  • na obsługę linii pakietu II: 30 635 001 zł
  • na obsługę linii pakietu III: 15 347 080 zł
  • 10 komentarzy