Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

w skrócie tramwaj

Znikną tory z wiaduktu

Maciej Kubień,

dodane przez MQ

W Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o zamówieniu na wykonanie remontu wiaduktu w ciągu ul. Druckiego-Lubeckiego (wymiana płyty wiaduktu). Remont wiązać się będzie z likwidacją torowiska tramwajowego znajdującego się na wiadukcie, śladu po dawnym przebiegu linii tramwajowej.

brak komentarzy