Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Unia da?

za Mariuszem Rabendą, Gazeta Wyborcza,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Dzisiejsza "Gazeta Wyborcza" w artykule "Co kto chce budować za unijną kasę" porusza temat przyznanej niedawno województwu zachodniopomorskiemu dotacji w wysokości 835 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze przeznaczone są na lata 2007-2013.
Obecnie tworzona jest lista dużych i kluczowych inwestycji, która po zatwierdzeniu przez zarząd województwa zostanie przekazana Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Szczecin na listę zgłosił m.in. następujące inwestycje związane z transportem:
  • budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (dofinansowanie w wysokości 61,5 mln euro),
  • obniżenie poziomu ul. Struga (50,5 mln euro),
  • dalsza przebudowa Autostrady Poznańskiej (budowa drugiej nitki oraz modernizacja mostu im. I Armii Wojska Polskiego i mostu im. Świerczewskiego - 36,8 mln euro).

    Dofinansowanie może sięgać 85% kosztów inwestycji, resztę stanowi wkład własny gminy. Wiadomo już jednak, że wartość wszystkich zgłoszonych projektów przekroczy wysokość otrzymanej dotacji. O tym, które inwestycje otrzymają pieniądze, zadecyduje konkurs.

    źródło: Gazeta Wyborcza

  • 1 komentarz