Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Projekt rozkładu linii 67

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego został zamieszczony projekt rozkładu jazdy linii 67. Propozycja zakłada znaczne zmniejszenie częstotliwości kursowania.
W dni powszednie w godz. 5-6:30, 8-13:30 i 17-20 zakłada się częstotliwość 15-minutową (obecnie 10- lub 14-minutowa). W godzinach szczytu autobusy będą kursować co 12 minut zamiast co 10. Wieczorami obowiązywać będzie 20-minutowa częstotliwość zamiast 14-minutowej.

W dni świąteczne zamiast częstotliwości 11-12-minutowej przez prawie cały dzień proponuje się częstotliwość 20 minut do godz. 10:30 i po godz. 18, 15 minut w godz. 10:30-11:30 i 15-18 oraz 12 minut w godz. 11:30-15.

Uwagi do projektu można kierować pod adres zditm@zditm.szczecin.pl.

7 komentarzy