Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

Sposób na chuliganów

Marcin Stefanowicz,

dodane przez Phobos; zmodyfikowane

Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał dziś nowelizację kodeksu karnego wprowadzającą przyśpieszony tryb sądzenia. Co to ma wspólnego z komunikacją miejską?
W trybie przyśpieszonym - w którym prokuratura lub policja będą miały 48 godzin na sformułowanie wniosku do sądu (zastępującego akt oskarżenia), a sąd 24 godziny na wydanie wyroku - sądzeni będą mogli być m.in. najzwyklejsi chuligani. Istotny jest przy tym fakt, że spora część wybryków chuligańskich była do tej pory ścigana wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Po nowelizacji ściganie będzie następować z urzędu.

Podpisana dziś ustawa wejdzie w życie w 3 miesiące od jej ogłoszenia. Po tym czasie wymiar sprawiedliwości będzie nareszcie dysponował skuteczną bronią przeciwko nasilającemu się wandalizmowi. Pozostaje mieć nadzieję, że w wyraźny sposób przyczyni się ona do ograniczenia zjawiska bezmyślnego niszczenia taboru komunikacji miejskiej.

4 komentarze