Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Styczniowa porcja zmian - część trzecia

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

2 stycznia 2007 nastąpi zmiana struktury taboru kursującego na wybranych liniach tramwajowych. Spowoduje to zmiany rozkładów jazdy.
W dni powszednie na liniach 4 (jedna brygada) i 9 (pięć brygad) przewidziane jest kursowanie wagonów KT4Dt.

W dni powszednie po godz. 18 linia 2 będzie obsługiwana przez cztery wagony typu KT4Dt, przechodzące na pętli "Potulicka" z linii 4 i 9 według harmonogramu:
 • 4/3 na 2/5,
 • 9/1 na 2/8,
 • 9/2 na 2/6,
 • 9/6 na 2/7.
  W związku z powyższym na linii 4 nie będzie wykonywany kurs zjazdowy z Potulickiej o godz. 17:50, a na linii 9 kursy zjazdowe z Potulickiej o godz. 18:22, 18:34 i 18:46. Tramwaje linii 2 jadące z Potulickiej będą skomunikowane z kursami zjazdowymi tej linii z Dworcowej.

  W dni świąteczne linia 2 w całości będzie obsługiwana przez wagony KT4Dt (3 brygady).

  Na linii 4 dodatkowo nastąpi ujednolicenie z pozostałymi liniami czasu przejazdu między przystankami "Potulicka" i "Plac Zawiszy".

  Na linii 7 w niedziele i dni świąteczne brygady 1, 3 i 5 będą obsługiwane wagonami KT4Dt. W soboty niebędące dniami świątecznymi obsługa nie zmieni się (2x105N).

  Na linii 11 w dni powszednie brygady 2, 4, 6, 11 i 13 będą obsługiwane składami 2x105N.
 • 21 komentarzy