Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Zmiany na Skolwinie

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Prace przy budowie kanalizacji na Skolwinie wkraczają w kolejny etap. Oznacza to zmiany w organizacji komunikacji miejskiej w tym rejonie. Zostaną one wprowadzone 8 stycznia.
Nieprzejezdny będzie odcinek od skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Ornej i Celulozowej do wjazdu do Papierni Szczecin Skolwin.

Autobusy linii 63 kursować będą w skróconej relacji Kołłątaja - Orna/Celulozowa według specjalnego rozkładu jazdy.

Nie zmieni się trasa i rozkład jazdy linii 102.

Autobusy linii 102A będą kursować w relacji Mścięcino krzyżówka - Pancerna. Trasa linii między przystankami "Mścięcino krzyżówka" a "Wodna" będzie przebiegać jak dotychczas (bez wjazdów w ul. Kamienną). Od przystanku "Wodna" autobusy będą jechać do wjazdu do papierni, gdzie nastąpi nawrót. Następnie trasa będzie przebiegać ulicami: Stołczyńską, Inwalidzką, Plażową i Kamienną do pętli przy ul. Pancernej. Pojedyncze kursy nie będą wykonywane z podjazdem do papierni.

Autobusy linii 526 będą kursować na skorygowanej trasie - nawrót nie będzie wykonywany na przystanku "Skolwin dworzec", lecz "Orna - Celulozowa".

Autobusy linii 526A będą kursować po trasie linii 102A. Również w przypadku tej linii pojedyncze kursy nie będą wykonywane z podjazdem do papierni.

Bilety okresowe liniowe wystawione na linię 63 uprawniają do przejazdu liniami zwykłymi na odcinku Zagórskiego - Mścięcino krzyżówka i Mścięcino krzyżówka - Pancerna.

Bilety okresowe liniowe wystawione na linię 102 uprawniają do przejazdu linią 102A na odcinku Mścięcino krzyżówka - Skolwin papiernia oraz linią 63 na odcinku Dąbrówki - Orna/Celulozowa.

Przywrócenie normalnej organizacji komunikacji na Skolwinie przewidziane jest na 16 marca, jednak termin ten może ulec zmianie.

brak komentarzy