Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Zmiany rozkładów

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

26 lutego i 1 marca czekają nas zmiany rozkładów jazdy na niektórych liniach komunikacji miejskiej.
26 lutego nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii 82. Zostanie wydłużony okres kursowania - autobusy będą kursować w dni powszednie i świąteczne od godz. 7:30 do godz. 22:30 z dotychczasową, 60-minutową częstotliwością.

1 marca na linii 54 nastąpi korekta rozkładu jazdy polegająca na uruchomieniu dodatkowego kursu o godz. 22:08 w dni powszednie z Zakładów Mięsnych do przystanku "Wiosenna". Autobus zatrzyma się na przystankach: "Zakłady Mięsne", "Pomorska", "Struga nż", "Botaniczna" i "Wiosenna".

1 marca w związku z zakończeniem eksploatacji wagonów typu 102Na nastąpią zmiany rozkładów jazdy i obsługi taborowej linii 3, 4, 7, 8 i 12.

Linia 3 obsługiwana będzie w dni powszednie i świąteczne składami 2x105N. Nastąpi korekta międzyprzystankowych czasów jazdy oraz godzin odjazdów. Ponadto wykonywany w dni nauki w szkołach obieg Potulicka - Las Arkoński - Potulicka zostanie włączony do rozkładu jako 3/7.

Linia 4 będzie w dni powszednie obsługiwana wagonami typu KT4Dt. Brygady kończące służbę na Pomorzanach będą przechodzić na linie 7 i 8 według harmonogramu:
 • 4/4 na 7/13,
 • 4/5 na 7/14,
 • 4/6 na 7/15,
 • 4/1 na 8/12,
 • 4/2 na 7/16.

  Dojazd z Pomorzan na linię 7 wykonywany będzie trasą: Pomorzany - Plac Kościuszki - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Krzekowo. Dojazd z Pomorzan na linię 8 wykonywany będzie trasą: Pomorzany - Plac Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Basen Górniczy. Wagony powinny posiadać oznakowanie odpowiednich linii (7 lub 8) i obsługiwać wszystkie przystanki na trasie. Ponadto na linii 7 w dni powszednie nie będzie wykonywany kurs zjazdowy o godz. 17:49 z Krzekowa do zajezdni Pogodno.

  Linia 7 w niedziele i dni świąteczne będzie obsługiwana wagonami KT4Dt. Obsługa w soboty niebędące świętami nie zmieni się (2x105N).

  Na linii 8 w dni powszednie brygada 10 obsługiwana będzie wagonem typu KT4Dt. Pozostała obsługa bez zmian.

  Na linii 12 w dni powszednie brygady 2, 4, 6, 8, 9 i 11 obsługiwane będą składami 2x105N, natomiast brygady 1, 3, 5, 7 i 10 - wagonami KT4Dt. W niedziele i dni świąteczne brygady 1, 3 i 5 będą obsługiwane wagonami KT4Dt, natomiast pozostałe oraz wszystkie w soboty niebędące dniami świątecznymi - składami 2x105N.

  Ponadto nastąpi przeniesienie rezerwy R/3 z Krzekowa na pętlę "Las Arkoński". Godziny wyjazdu i zjazdu pozostają bez zmian.
 • 73 komentarze