Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Prezentujemy nowe ceny biletów

za torwidem,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Serwis KOMIS przedstawia szczegóły projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej, planowaną na 1 maja 2007.
Nowe ceny kształtować się będą następująco:

Bilety jednorazowe czasowe

Na linie zwykłe
 • ważny do 20 minut: normalny 2,20 zł, ulgowy 1,10 zł,
 • ważny do 60 minut: normalny 3,40 zł, ulgowy 1,70 zł,
 • ważny do 120 minut: normalny 4,40 zł, ulgowy 2,20 zł.

  Na linie pospieszne
 • ważny do 20 minut: normalny 4,40 zł, ulgowy 2,20 zł,
 • ważny do 60 minut: normalny 6,80 zł, ulgowy 3,40 zł,
 • ważny do 120 minut: normalny 8,80 zł, ulgowy 4,40 zł.

  Na linie nocne
 • ważny do 20 minut: normalny 4,40 zł, ulgowy 2,20 zł,
 • ważny do 60 minut: normalny 6,80 zł, ulgowy 3,40 zł,
 • ważny do 120 minut: normalny 8,80 zł, ulgowy 4,40 zł.

  Karnety 10-przejazdowe (9+1 gratis)

  Na linie zwykłe
 • ważny do 20 minut: normalny 19,80 zł, ulgowy 9,90 zł,
 • ważny do 60 minut: normalny 30,60 zł, ulgowy 15,30 zł.

  Na linie pospieszne
 • ważny do 20 minut: normalny 39,60 zł, ulgowy 19,80 zł,
 • ważny do 60 minut: normalny 61,20 zł, ulgowy 30,60 zł.

  Bilety dobowe i wielodobowe (sieciowe na okaziciela)

 • ważny 24 godziny: normalny 11,00 zł, ulgowy 5,50 zł,
 • ważny 120 godzin (5 dób): normalny 30,00 zł, ulgowy 15,00 zł,
 • ważny 240 godzin (10 dób): normalny 46,00 zł, ulgowy 23,00 zł.

  Bilety miesięczne

 • imienny na jedną linię zwykłą dzienną: normalny 60,00 zł, ulgowy 30,00 zł,
 • imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne: normalny 84,00 zł, ulgowy 42,00 zł,
 • imienny na jedną linię pospieszną: normalny 90,00 zł, ulgowy 45,00 zł,
 • imienny sieciowy na wszystkie linie: normalny 138,00 zł, ulgowy 69,00 zł,
 • sieciowy na okaziciela na wszystkie linie: 150,00 zł.

  Bilety trzymiesięczne

 • imienny na jedną linię zwykłą dzienną: normalny 156,00 zł, ulgowy 78,00 zł,
 • imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne: normalny 218,00 zł, ulgowy 109,00 zł,
 • imienny na jedną linię pospieszną: normalny 234,00 zł, ulgowy 117,00 zł,
 • imienny sieciowy na wszystkie linie: normalny 360,00 zł, ulgowy 180,00 zł.

  Bilety semestralne czteromiesięczne

 • imienny na jedną linię zwykłą dzienną: 102,00 zł,
 • imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne: 143,00 zł,
 • imienny na jedną linię pospieszną: 153,00 zł,
 • imienny sieciowy na wszystkie linie: 235,00 zł.

  Bilety semestralne pięciomiesięczne

 • imienny na jedną linię zwykłą dzienną: 126,00 zł,
 • imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne: 176,00 zł,
 • imienny na jedną linię pospieszną: 189,00 zł,
 • imienny sieciowy na wszystkie linie: 290,00 zł.

  Bilety rodzinne weekendowe - jednodniowe

  Ważne na liniach dziennych, z wyjątkiem turystycznych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica (prawnego opiekuna) z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16: 12,00 zł.

  Bilety grupowe

  Ważne przez jedną godzinę od skasowania dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów:
 • do 15 osób + 1 opiekun: 15,00 zł,
 • do 25 osób + 2 opiekunów: 21,00 zł.

  Bilety turystyczne

 • normalny: 3,00 zł,
 • ulgowy: 2,00 zł.

  Opłaty dodatkowe

  Za przejazd bez ważnego biletu osobowego lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów:
 • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni: 77,00 zł,
 • uiszczona w terminie późniejszym: 110,00 zł.

  Za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy i zwierząt (w tym rzeczy wyłączonych z przewozu), przewóz bagażu lub zwierząt podlegających opłacie bez ważnego biletu:
 • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni: 28,00 zł,
 • uiszczona w terminie późniejszym: 44,00 zł.

  Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: 330,00 zł.
 • Przeczytaj również: Zdrożeją bilety (7.03.2007)

  24 komentarze