Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Niepokój zamiast tramwaju

ArR, Kurier Szczeciński,

dodane przez bniedzwiecki; zmodyfikowane

Trzech wielkich szczecińskich inwestycji nie ma na liście indykatywnej przyjętej przez rząd. To znaczy, że mają niewielkie szanse na dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Plany budowy szybkiego tramwaju, przedłużenia Autostrady Poznańskiej i zakup nowego taboru mają trafić na półkę.
- Miasto już w poprzedniej kadencji podjęło wszelkie starania, by istotne dla nas projekty znalazły się na tej liście - zapewnia Piotr Landowski z biura prasowego UM w Szczecinie. - Prezydent Piotr Krzystek kontynuuje te zabiegi, licząc, że rząd zmieni zdanie w sprawie istotnej nie tylko dla Szczecina, ale także całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta i prezydent liczy, że będzie mógł uczestniczyć w konferencjach uzgodnieniowych i przekonywać do naszych racji.

W działania na rzecz umieszczenia budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (460 milionów złotych) oraz kolejnych etapów przebudowy Autostrady Poznańskiej (ok. 250 mln zł) włączył się marszałek Norbert Obrycki. Pod koniec lutego br. wystosował do Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego, pismo, w którym z niepokojem wyraża się o pominięciu szczecińskich inwestycji w indykatywnym (orientacyjnym, ale przeważnie przesądzającym o finansowaniu) wykazie zatwierdzonym przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. Obrycki wykazuje w nim zalety wszystkich przedsięwzięć i pozytywny wpływ na infrastrukturę całego rejonu. Dotąd jednak nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

- Marszałek Norbert Obrycki wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zarówno z powodu braku wyżej wymienionych projektów w wykazie, jak i braku jakiegokolwiek pisma, w którym ministerstwo odpowiedziałoby na prośbę marszałka - informuje Bogna Bartkiewicz, rzecznik marszałka. W sprawie listy mają się także wypowiedzieć posłowie z okręgu szczecińskiego. Kopia korespondencji z ministerstwem trafiła do wszystkich parlamentarzystów, tak z koalicji rządzącej, jak i z opozycji.

źródło: Kurier Szczeciński

możliwość komentowania została wyłączona