Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin inne/różne

Kolejny przetarg

lex, Maciej Kubień,

dodane przez leks; zmodyfikowane

Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na obsługę dziennych linii autobusowych na terenie miasta Szczecin oraz gmin Dobra i Kołbaskowo.
Ponieważ SPPK dysponuje 10-letnią umową na obsługę linii autobusowych, obecne postępowanie przetargowe dotyczy wyłącznie linii obsługiwanych dotychczas przez SPA Klonowica i SPA Dąbie. Tradycyjnie już linie podzielono na dwie grupy. Pierwsza obejmuje linie 51/78, 53, 57, 58, 59, 60, 63 (brygady 1, 2 i 4 w dni powszednie oraz 2 w dni świąteczne), 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 82, 87, A (brygady 2, 7 i 8 w dni powszednie) i B (brygady 2, 6 i 8 w dni powszednie). W drugiej grupie zawierają się linie 52, 54, 55, 55 Bis, 56, 61, 61 Bis, 64, 65, 66, 71, 73, 77, 77 Bis, 79, 81, 84, A (brygady 1, 3, 4, 5 i 6 w dni powszednie oraz wszystkie w dni świąteczne), B (brygady 1, 3, 4, 5 i 7 w dni powszednie oraz wszystkie w dni świąteczne), C, C Bis, D, E i G.

Planowana maksymalna praca przewozowa w I grupie obsługi wynosi 9 139 773,75 wozokm, a w II grupie obsługi 12 238 576,63 wozokm. W specyfikacji przetargowej zawarto wprawdzie zapis o dopuszczalności zmian wielkości pracy przewozowej w trakcie trwania umowy, nie podano jednak, o ile może się ona zmniejszyć.

Umowy z przewoźnikami podpisane zostaną na okres od 1 czerwca 2007 do 31 grudnia 2008. 1 marca 2008 nastąpi wzrost wysokości stawek za wozokilometr do 5% w stosunku do roku poprzedniego, nie mniej jednak niż o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług za rok 2007.

Jedynym kryterium, na podstawie którego zostanie dokonany wybór oferty, jest cena.

Do ciekawszych zapisów zawartych w specyfikacji należy m.in. klauzula o całkowitym zakazie umieszczania reklam na szybach bocznych i tylnych autobusów. Ponadto w chwili rozpoczęcia realizacji umowy przewoźnik musi posiadać minimum 5% pojazdów spełniających normę Euro 3, 10% musi stanowić tabor niskopodłogowy, a autobusy wykonujące przewozy nie mogą być starsze niż 18 lat.

Należy zauważyć, że zrezygnowano z uporządkowania sytuacji z oznakowaniem linii 55 Bis (wcześniej planowane 85) i 77 Bis (wcześniej planowane włączenie do rozkładu linii 77). Prawdopodobnie powodem jest przygotowywana reorganizacja sieci komunikacji miejskiej, przy której wprowadzaniu nastąpią zmiany przebiegu tras niektórych linii i ich oznakowania.

Otwarcie ofert zaplanowano na 18 kwietnia 2007 na godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie ZDiTM.

29 komentarzy