Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Kwietniowe zmiany rozkładów jazdy

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Oprócz zmian na liniach 61 Bis i 81 (patrz: Więcej kursów do Kołbaskowa), w kwietniu (1 kwietnia) nastąpią zmiany rozkładów jazdy linii 52, 61, 74, 102, 102A i 526A.
Na liniach 52, 61 i 74 zostaną wprowadzone letnie rozkłady jazdy, co ułatwi dojazd do ogrodów działkowych.

Autobusy linii 52 w dni powszednie w godz. 10:04-21:16, a w dni świąteczne w godz. 7:40-12:04 i 16:18-20:36 będą kursować z 20-minutową częstotliwością. W pozostałym okresie będzie obowiązywać częstotliwość 40 minut.

Na linii 61 wybrane kursy w relacji Podjuchy pętla - Dworzec Główny wykonywane będą przez ul. Południową (z pominięciem ul. Cukrowej).

Z kolei wszystkie kursy linii 74 zostaną wydłużone do pętli "Łukasińskiego ogrody". Autobusy będą kursować co 23 minuty w dni powszednie w godzinach szczytu i co 45 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Na linii 102 na wniosek pasażerów zostanie przyspieszony pierwszy kurs w relacji Police szkoła - Gocław. W dni powszednie kurs z godz. 5:01 zostanie przesunięty na godz. 4:43, natomiast w dni świąteczne z godz. 4:51 na godz. 4:39.

Na linii 102A nastąpi korekta czasu przejazdu. Ponadto w dni powszednie do godz. 9 kursy w kierunku Pancernej, a w godz. 15-18 kursy w kierunku Mścięcina będą wykonywane bez podjazdu pod papiernię Szczecin Skolwin.

Na linii 526 kurs z Dworca Głównego zostanie przeniesiony z godz. 3:15 na godz. 3:05, a z Zajezdni Police z godz. 4:23 na godz. 4:08.

Na linii 526A nastąpi korekta czasu przejazdu. Ponadto przesunięte zostaną kursy:
  • z Pancernej: z godz. 3:42 na godz. 3:32 i z godz. 4:19 na godz. 4:08 (bez podjazdu pod papiernię Szczecin Skolwin),
  • z pętli "Mścięcino krzyżówka": trzy pierwsze kursy przyspieszone o minutę, a kurs o godz. 4:02 przesunięty na godz. 3:51 (bez podjazdu pod papiernię Szczecin Skolwin).
  • 4 komentarze