Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Zmiany na Ludowej

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z wprowadzeniem dwukierunkowego ruchu samochodów na ulicy Ludowej, kolidującego z ruchem tramwajów, 12 kwietnia zostaną wprowadzone zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.
Tramwaje linii 6 w dni powszednie w godzinach szczytu kursować będą co 6 minut. W pozostałym okresie częstotliwość nie ulegnie zmianie.

Kursowanie tramwajów linii 6 Bis zostanie zawieszone. Kurs wykonywany w soboty w relacji Pomorzany - Ludowa zostanie skrócony do Stoczni Szczecińskiej i wpisany do rozkładu linii 6.

Tramwaje linii 11 kursować będą w relacji Pomorzany - Zajezdnia Golęcin (z pominięciem przystanku "Stocznia Remontowa") z 12-minutową częstotliwością.

Uruchomiona zostanie linia 11 Bis kursująca na trasie Pomorzany - Stocznia Szczecińska wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu, z 12-minutową częstotliwością.

17 komentarzy