Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Tym razem będzie umowa?

za torwidem,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Jest szansa na to, że ogłoszony niedawno przetarg na obsługę dziennych linii autobusowych przez 19 miesięcy (od czerwca 2007 do grudnia 2008) uda się rozstrzygnąć przy pierwszym podejściu.
Dziś miało miejsce otwarcie ofert. Do przetargu tradycyjnie stanęli tylko miejscy przewoźnicy - SPA Klonowica i SPA Dąbie. Z pierwszych wyliczeń wynika, że tym razem miasto będzie w stanie zapłacić przewoźnikom według zaoferowanych przez nich stawek. Obecnie SPA Klonowica otrzymuje 4,66 zł brutto za jeden wozokilometr, a SPA Dąbie 4,21 zł. Zaproponowane stawki to odpowiednio 4,98 zł i 4,44 zł.

Komisja przetargowa sprawdza teraz złożone oferty pod względem formalnym. Wynik postępowania poznamy w ciągu kilku dni.

1 komentarz