Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Wakacyjne zmiany

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z rozpoczęciem okresu wakacyjno-urlopowego, w najbliższych dniach wprowadzone zostaną zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.
23 czerwca - 31 sierpnia

Tramwaje linii 1 kursować będą według letniego rozkładu jazdy z 12-minutową częstotliwością w dni powszednie i świąteczne. W dni świąteczne do godz. 9 obowiązywać będzie trasa Potulicka - Zajezdnia Pogodno, natomiast w pozostałym okresie i w dni powszednie Potulicka - Głębokie. W dni powszednie linia będzie obsługiwana przez 7 wagonów KT4Dt z zajezdni Pogodno, a w dni świąteczne przez 6 pociągów z zajezdni Pogodno (w godz. 9-20 składy 2x105N, w pozostałym okresie pojedyncze wagony 105N).

Na linii 2 w dni powszednie nastąpi zmiana organizacji popołudniowych podmian motorniczych i wagonów.

Na linii 3 w dni powszednie zawieszone zostanie wykonywanie przez 3/7 obiegu Potulicka - Las Arkoński - Potulicka.

Linia 4 zostanie zawieszona.

Na linii 5 w dni powszednie zmieni się obsługa taborowa. 4 wagony KT4Dt zapewniać będzie zajezdnia Pogodno, a jeden wagon GT6 zajezdnia Golęcin.

Na linii 6 w dni powszednie zlikwidowane zostaną brygady 7-12, a tym samym obowiązywać będzie rozkład sprzed zamknięcia dla ruchu tramwajowego ulicy Ludowej.

Linia 12 w dni powszednie obsługiwana będzie przez 6 składów 2x105N i 5 wagonów KT4Dt z zajezdni Pogodno według dotychczasowego rozkładu jazdy, ale z dostosowaniem do letniej organizacji podmian wagonów. Po popołudniowym szczycie cztery wagony KT4Dt przejdą na linie 2, 7 i 8 według harmonogramu:
 • 12/1 na 7/7 (trasa Pomorzany - aleja Piastów - Jagiellońska - Krzekowo);
 • 12/3 na 2/6 (po przerwie na posiłek na Pomorzanach przejazd trasą linii 3 do Bramy Portowej i dalej do Dworca Niebuszewo);
 • 12/5 na 8/7 (trasa Dworzec Niebuszewo - Basen Górniczy);
 • 12/7 na 2/5 (trasa Dworzec Niebuszewo - Potulicka, przerwa na posiłek na Potulickiej, a następnie powrót do Bramy Portowej i kurs dalej na Dworzec Niebuszewo).
  Nie będą wykonywane kursy zjazdowe:
 • 17:30 i 18:21 z Pomorzan,
 • 17:22 i 17:34 z Dworca Niebuszewo.

  23 czerwca - 31 sierpnia z wyłączeniem okresu remontu torowiska w ciągu alei Bohaterów Warszawy

  Linia 7 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12-minutową częstotliwością i obsługiwana będzie przez 6 składów 2x105N z zajezdni Pogodno.

  Linia 8 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12-minutową częstotliwością i obsługiwana będzie przez 2 składy 2x105N z zajezdni Pogodno i 4 składy 2x105N z zajezdni Golęcin.

  Na linii 9 w dni powszednie i świąteczne obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z 12-minutową częstotliwością kursowania. Linia będzie obsługiwana przez sześć pociągów z zajezdni Pogodno (w godz. 9-20 składy 2x105N, a w pozostałym okresie pojedyncze wagony 105N).

  Od 23 czerwca

  Brygada 8/2 w dni świąteczne obsługiwana będzie przez zajezdnię Pogodno.

  Od 23 czerwca do wznowienia ruchu tramwajowego na ulicy Ludowej

  W dni powszednie o godz. 5:12 uruchomiony zostanie kurs linii 6 Bis na trasie Pomorzany - Stocznia Szczecińska, wykonywany przez R/2.

  Linia 11 kursować będzie z 12-minutową częstotliwością na dotychczasowej trasie i będzie obsługiwana przez 7 wagonów GT6 z zajezdni Golęcin.

  Linia 11 Bis zostanie zawieszona.

  25 czerwca - 31 sierpnia

  Na linii 69 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z 12-minutową częstotliwością kursowania w szczycie i 24-minutową poza godzinami szczytu.

  Linia 77 Bis zostanie zawieszona.

  Na linii 102 zawieszone zostaną podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.

  Na linii 103 wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy z likwidacją podjazdów pod Gimnazjum nr 1 w Policach.

  Linia 109 zostanie zawieszona.

  Linia C Bis zostanie zawieszona.

  Linia D zostanie zawieszona.

  Linia E zostanie zawieszona.

  Linia G zostanie zawieszona.

  25 czerwca - 30 września

  Linia 61 Bis zostanie zawieszona.

  2 lipca - 31 sierpnia

  Na linii 107 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z 10-11 minutową częstotliwością kursowania.

  Linia F zostanie zawieszona.

  2 lipca - 30 września

  Na linii 81 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z 20-minutową częstotliwością kursowania w szczycie i 35-minutową w pozostałym okresie.
 • 17 komentarzy