Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Kolejne zmiany na liniach tramwajowych

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

1 października Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadzi kolejne zmiany na liniach tramwajowych. Zmienią się rozkłady jazdy wszystkich linii z wyjątkiem linii 1 i 9.
Na wszystkich liniach obowiązywać będzie schemat częstotliwości kursowania jak na linii 1, tj.:
  • w dni powszednie do godz. 6 - 15 minut, w godz. 6-20 - 12 minut, po godz. 20 - 20 minut;
  • w soboty do godz. 9 i po godz. 18 - 20 minut, w godz. 9-18 - 12 minut;
  • w niedziele i dni świąteczne do godz. 11 i po godz. 18 - 20 minut, w godz. 11-18 - 12 minut.

Na wszystkich liniach nastąpi również korekta czasu przejazdu.

Tramwaje linii 2 kursować będą na trasie Dworzec Niebuszewo - Basen Górniczy. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 6 brygad: w dni powszednie 4 składy 2x105N z zajezdni Pogodno i 2 składy 2x105N z zajezdni Golęcin (w godzinach wieczornych nastąpi podmiana dwóch pociągów 2x105N na pojedyncze wagony KT4Dt); w soboty składy 2x105N z zajezdni Pogodno; w niedziele i dni świąteczne pojedyncze wagony KT4Dt z zajezdni Pogodno.

Tramwaje linii 3 będą kursować na dotychczasowej trasie. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 7 brygad w postaci pociągów 2x105N z zajezdni Pogodno.

Tramwaje linii 4 będą kursować na dotychczasowej trasie, tylko w dni powszednie do godz. 18. Linia będzie obsługiwana przez 7 wagonów KT4Dt z zajezdni Pogodno. Po zakończeniu służby na linii 4 wagony będą wykonywać podmiany na liniach 2, 5, 8 i 12.

Tramwaje linii 5 będą kursować na dotychczasowej trasie. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 6 brygad: w dni powszednie składy 2x105N z zajezdni Golęcin (wieczorami podmieniane przez pojedyncze wagony KT4Dt z zajezdni Pogodno); w soboty, niedziele i dni świąteczne pojedyncze wagony KT4Dt z zajezdni Pogodno.

Tramwaje linii 6 będą kursować na dotychczasowej trasie. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 7 brygad w postaci wagonów GT6 z zajezdni Golęcin.

Tramwaje linii 6 Bis będą kursować na dotychczasowej tylko w dni powszednie w godzinach szczytu (4:45-8, 14-17). Linia będzie obsługiwana przez 6 składów 2x105N z zajezdni Golęcin. Po zakończeniu służby na linii 6 Bis składy będą wykonywać podmiany na liniach 5, 6 i 11.

Tramwaje linii 7 będą kursować na dotychczasowej trasie, tylko w dni powszednie w godzinach szczytu. Linia będzie obsługiwana przez 8 pociągów 2x105N (5 z zajezdni Pogodno i 3 z zajezdni Golęcin). Po zakończeniu służby na linii 7 składy będą wykonywać podmiany na liniach 2, 7 Bis i 8.

Uruchomiona zostanie linia 7 Bis kursująca we wszystkie dni tygodnia w relacji Krzekowo - Dworcowa. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 6 brygad: w dni powszednie i soboty składy 2x105N z zajezdni Pogodno; w niedziele i dni świąteczne pojedyncze wagony KT4Dt z zajezdni Pogodno.

Tramwaje linii 8 będą kursować na dotychczasowej trasie. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 6 brygad: w dni powszednie 1 skład 2x105N z zajezdni Pogodno, 3 składy 3x105N z zajezdni Pogodno i 2 składy 2xKT4Dt z zajezdni Pogodno; w soboty, niedziele i dni świąteczne 2 składy 2x105N z zajezdni Pogodno i 4 składy 2x105N z zajezdni Golęcin.

Tramwaje linii 11 będą kursować na dotychczasowej trasie. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 7 brygad w postaci składów 2x105N z zajezdni Golęcin.

Tramwaje linii 12 będą kursować na dotychczasowej trasie. Linia będzie obsługiwana we wszystkie dni tygodnia przez 7 brygad w postaci składów 2x105N z zajezdni Pogodno (6 całodziennych i 1 szczytowy).

Dodatkowe informacjeDojazd z centrum miasta na linię 6 w kierunku Gocławia zapewniać będzie linia 11, a w przy częstotliwości kursowania 20 minut - linia 5. Czas na przesiadkę będzie wynosić od 1 do 5 minut.

Linia 6 z Gocławia będzie umożliwiać przesiadkę na linię 5 z czasem oczekiwania od 0 do 5 minut.

Linia 7 Bis będzie umożliwiać przesiadkę z/na linię 2 z/do Basenu Górniczego.

Organizacja podmian z linii 4:
  • 4/1+2/9 będzie wykonywać kurs z Pomorzan do Dworca Niebuszewo z oznakowaniem linii 12 na wyświetlaczach, pozostałe oznakowanie - linia 2;
  • 4/2+5/11 i 4/6+5/8 będą wykonywać kurs z Pomorzan do Stoczni Szczecińskiej z oznakowaniem linii 5;
  • 4/4+5/9 i 4/5+5/10 będą wykonywać kurs z Potulickiej przez plac Żołnierza Polskiego do Stoczni Szczecińskiej z oznakowaniem linii 5;
  • 4/3+12/8+8/8 po zakończeniu służby na linii 12 będzie zjeżdżać na tor odstawczy na pętli, następnie wykona kurs jako linia 8 z Pomorzan przez ul. Kolumba i Nabrzeże Wieleckie do ul. Wyszyńskiego, gdzie nastąpi skomunikowanie z kursem zjazdowym linii 8;
  • 4/7+2/8 będzie wykonywać kurs z Pomorzan do Bramy Portowej z oznakowaniem linii 4 na wyświetlaczach, pozostałe oznakowanie - linia 2, od Bramy Portowej do Basenu Górniczego jako linia 2.

Przystanki "Brama Portowa" (peron linii 2) i "Wyszyńskiego" w kierunku Basenu Górniczego zostaną przekwalifikowane na podwójne.

Przystanek "Pomorzany (dla wysiadających)" zostanie przesunięty na początek peronu. Zostanie także uruchomiony dodatkowy przystanek (przed rozjazdem z pętli) przeznaczony dla postoju tramwajów oczekujących w godzinach kursowania linii 6 Bis na zwolnienie peronu zewnętrznego na pętli. Maksymalny rozkładowy postój na tym przystanku wyniesie 6 minut, po godz. 7 - 3 minuty.

Przystanek "Kotwiczna" zostanie przemianowany na "Merkatora". Jednocześnie nastąpi zmiana nazwy (ujednolicenie) przystanku "Dworzec Główny PKP" na "Dworzec Główny".

265 komentarzy