Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Wznowienie ruchu na Turzynie

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z zakończeniem remontu torowiska tramwajowego na alei Bohaterów Warszawy i ul. Krzywoustego oraz poprawą sytuacji kadrowej, 1 grudnia nastąpią zmiany tras i rozkładów jazdy linii tramwajowych.
Tramwaje linii 1 kursować będą według nowego, stałego rozkładu jazdy z częstotliwością:
 • 12 minut w dni powszednie w godzinach szczytu,
 • 24 minuty poza godzinami szczytu (w dni powszednie na skróconej trasie Zajezdnia Pogodno - Potulicka),
 • 20 minut na skróconej trasie - w dni powszednie po godz. 20, w soboty do godz. 9 i po 18, w niedziele i dni świąteczne do godz. 11 i po 18.
Linia będzie obsługiwana przez 7 wagonów 105N z zajezdni Pogodno. Kursy na skróconej trasie skomunikowane są z tramwajami linii 9, czas oczekiwania wynosi 2-3 minuty przy częstotliwości kursowania 24 minuty i 5-6 minut przy częstotliwości 20 minut.

Tramwaje linii 2 będą kursować według obecnego rozkładu jazdy z korektą wynikającą z przekazania brygady 4 w dni powszednie zajezdni Pogodno oraz ze zmiany trasy dojazdu i zjazd do zajezdni Pogodno (przez ul. Krzywoustego).

Tramwaje linii 4 kursować będą według nowego, stałego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością.

Na liniach 6 i 6 Bis w dni powszednie nastąpią zmiany w kursach z Pomorzan:
 • dotychczasowe kursy linii 6 o godz. 8:08, 8:20, 16:32 i 16:44 będą wykonywane na linii 6 Bis do zajezdni Golęcin,
 • dotychczasowe kursy linii 6 Bis o godz. 7:20, 7:32 i 15:44 będą wykonywane na linii 6 do Gocławia.
Zmiana wynika z innego łączenia brygad.

Jednocześnie do odwołania brygada 7 linii 6 w dni powszednie obsługiwana będzie taborem 2x105N; o godz. 21:04 przy zajezdni Golęcin następować będzie podmiana na wagon GT6.

Tramwaje linii 7 powrócą na stałą trasę przez Turzyn i będą kursować:
 • w dni powszednie wg rozkładu jazdy uwzględniającego zawieszenie linii 8, z częstotliwością 4-8 minut w godzinach szczytu. Obsługa przez 13 pociągów 2x105N (12 z zajezdni Pogodno, 1 z zajezdni Golęcin), na brygadzie 6 dopuszcza się pojedynczy wagon KT4Dt,
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne wg stałego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut. Obsługa przez 7 pociągów z zajezdni Pogodno: 2x105N w soboty, KT4Dt w niedziele i dni świąteczne (na brygadzie 5 tabor 2x105N).

Linia 7 Bis zostanie zlikwidowana.

Czasowo zawieszone zostanie kursowanie linii 8.

Uruchomiona zostanie linia 8 Bis kursująca na trasie Gumieńce - Dworcowa:
 • w dni powszednie wg rozkładu jazdy uwzględniającego zawieszenie linii 8, z częstotliwością 9 minut w godzinach szczytu i 12 minut poza godzinami szczytu. Obsługa pociągami 2x105N (1 z zajezdni Pogodno, 4 z zajezdni Golęcin),
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne wg stałego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut. Obsługa przez 4 pociągi 2x105N z zajezdni Golęcin.

Tramwaje linii 9 kursować będą na stałej trasie (Głębokie - Potulicka) według nowego, stałego rozkładu jazdy z 12-minutową częstotliwością. Obsługa przez 7 pojedynczych wagonów: KT4Dt w dni powszednie, 105N w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Linia 12:
 • w dni powszednie będzie kursować wg nowego, stałego rozkładu jazdy z częstotliwością 6 minut w godzinach szczytu i 12 minut poza godzinami szczytu. Obsługa przez 12 pociągów 2x105N z zajezdni Pogodno, na brygadach 1, 9 i 11 dopuszcza się pojedynczy wagon KT4Dt,
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne brygadę 2 obsługiwać będzie zajezdnia Golęcin.

64 komentarze