Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Oświadczenie Urzędu Miasta

Urząd Miasta Szczecin,

dodane przez leks; zmodyfikowane

Do tej pory stanowisko władz Szczecina w sprawie żądań płacowych członków związków zawodowych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego poznawaliśmy jedynie za pośrednictwem mediów, którym związkowcy zarzucali wypaczanie rzeczywistości.
Dziś na stronach Urzędu Miasta opublikowano oświadczenie w sprawie sytuacji w MZK. Przytaczamy je w całości.

O sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym.

Do Urzędu Miasta wpłynęła informacja od organizacji związkowych działających w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym o powołaniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i ogłoszeniu z dniem 11 marca br. pogotowia strajkowego. W informacji nie ma daty przystąpienia do ewentualnego strajku ostrzegawczego i strajku bezterminowego.

Władze Miasta uważają, że strajk jest najgorszą formą rozwiązywania sporów w firmie i w związku z zaistniałą sytuacją apelują do Załogi MZK o zachowanie rozsądku i nie podejmowanie akcji strajkowej.

Przerwanie pracy ugodzi przede wszystkim w pasażerów, a więc w mieszkańców Szczecina, którzy łożą na utrzymanie komunikacji miejskiej. Przypominamy, że tegoroczne wpływy z biletów szacowane są na ok. 80 mln zł. Dotacja do komunikacji wyniesie w roku bieżącym 90 mln zł, z czego 60 mln zł przeznaczonych jest na bieżące utrzymanie komunikacji, pozostałe środki na działania inwestycyjne.

Strajk uderzy również w MZK i jego pracowników. Zakład utrzymuje się bowiem ze środków przekazywanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu umowy o świadczenie usług przewozowych. Niewywiązywanie się z umowy spowoduje brak wpływów do zakładu i może stać się przyczyną przesunięcia w czasie realizacji postulatów płacowych lub w ogóle uniemożliwi ich spełnienie.

Władze Miasta przyjęły zasadę, że realizacja postulatów podwyżki płac dla pracowników komunikacji miejskiej leży w kompetencji dyrekcji poszczególnych firm przewozowych. Jak informowaliśmy, porozumienie w sprawach płacowych osiągnięte zostało w spółkach autobusowych. Dyrekcja MZK uznała, że żądania wzrostu wynagrodzeń o 30 proc. jest postulatem niemożliwym do spełnienia, zwłaszcza że Komisja Trójstronna ustaliła na szczeblu centralnym, że w 2008 r. wzrost wynagrodzeń dopuszcza się na poziomie 6 proc, o ile umożliwia to sytuacja danej firmy. Dyrekcja MZK zaproponowała podwyżki o 90 zł (dla motorniczych) i o 50 zł (dla pozostałych członków załogi), stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania i powrót do rozmów o sprawach płacowych w II połowie roku. Przedstawiciele związków zawodowych odrzucili te propozycję żądając 15 proc. podwyżki, która skutkowałaby wzrostem pensji o ok. 450 zł brutto. Średnie zarobki pracowników MZK w roku 2007 wynosiły 3400 zł brutto. Były najwyższe wśród szczecińskich firm komunikacyjnych, należały też do najwyższych w kraju w tej branży.

Władze Szczecina zdają sobie sprawę, że ewentualne rozpoczęcie akcji strajkowej spowoduje duże uciążliwości dla pasażerów. Miasto podejmie wszelkie działania, aby zminimalizować te utrudnienia i zapewnić funkcjonowanie komunikacji zastępczej.

źródło: Urząd Miasta Szczecin

brak komentarzy