Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Zmiany na Stołczynie i Skolwinie

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z zakończeniem prac kanalizacyjnych na ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą oraz na ulicy Stołczyńskiej, 2 i 3 czerwca wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 58, 63, 102, 102A i 526.
Od 2 czerwca autobusy linii 58 i 63 będą kursować stałą trasą przez ulicę Kościelną. Likwidacji ulegną tymczasowe przystanki na ulicy Dąbrówki oraz przystanek "Kościelna" dla linii 63.

Od 3 czerwca na stałe trasy przez ulicę Stołczyńską powrócą autobusy linii 63, 102 i 526. Zlikwidowane zostaną tymczasowe przystanki "Inwalidzka" i "Pancerna". Zawieszone zostanie kursowanie linii tymczasowej 102A.

Jednocześnie na liniach 102 i 526 nastąpi ujednolicenie nazewnictwa przystanków z liniami, na których zmiany już wprowadzono, a dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany:
  • "Orna - Celulozowa" na "Celulozowa",
  • "Boisko" na "Orłowska",
  • "Mścięcino park" na "Police Jesionowa",
  • "Mścięcino" na "Police Cisowa".

Przystanek "Police Cisowa" otrzyma status przystanku warunkowego.

Stałe trasy na liniach 58 i 63 obowiązywać będą prawdopodobnie do 10 czerwca włącznie, ponieważ na 11 czerwca przewidziane jest zamknięcie dla ruchu górnego odcinka ulicy Kościelnej, co wymusi kolejne zmiany na tych liniach.

1 komentarz