Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Wyższe kary dla gapowiczów

Magda Ratajczak, Moje Miasto,

dodane przez damian; zmodyfikowane

Gapowicze zapłacą więcej - zdecydowali dziś radni. Teraz za brak biletu zapłacimy 110-krotność jego ceny, czyli ok. 240 zł.
Za przyjęciem projektu głosowało 21 radnych. Poprzednią uchwałę, w której radni uchwalili wysokość kar na 250 zł, wojewoda uznał za sprzeczną z prawem. Jednak Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wnioskował o zmianę dotychczasowych zasad ustalania opłat tak, aby opłata była wyższa i skuteczniej oddziaływała na zachowania pasażerów.

Wysokość opłaty dodatkowej ustalono biorąc pod uwagę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego (2,20 zł) w następujący sposób:

- 110-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

- 100-krotność tej ceny - za przejazd bez własnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

- 45-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu oraz za przewóz bagażu lub zwierząt podlegających opłacie bez własnego biletu

- 220-krotność tej ceny - za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Ponadto uchwała zakłada wprowadzenie 5% opłaty manipulacyjnej, uwzględniającej koszty ponoszone w związku z czynnościami związanymi ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.

źródło: Moje Miasto

możliwość komentowania została wyłączona