Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Komunikacja na wakacje

za ZDiTM,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z rozpoczęciem wakacji i okresu urlopowego, 23 czerwca oraz 1 lipca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

23 czerwca - 31 sierpniaNa linii 1 wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy. Kursy będą wykonywane na trasie Potulicka - Głębokie z wyjątkiem sobotnich i świątecznych poranków, kiedy to do godz. 9 kursy będą skrócone do Zajezdni Pogodno. Obowiązywać będzie dotychczasowa częstotliwość kursowania, z możliwością wprowadzenia dodatkowych trzech pociągów 2x105N w soboty i święta w celu zwiększenia częstotliwości do 12 minut. Linia będzie obsługiwana przez 7 wagonów KT4Dt w dni powszednie i 3 składy 2x105N w soboty i święta. W przypadku brzydkiej pogody możliwa jest zmiana taboru na mniej pojemny.

Linia 2 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy ze zmianą godzin przerw posiłkowych i zmianą łączeń. W soboty i dni świąteczne zostanie wprowadzone łączenie z linią 1.

Na linii 3 w związku z wprowadzeniem podmian posiłkowych z linii 12 nastąpi zmiana rozkładu jazdy bez zmiany godzin odjazdów.

Linia 4 zostanie zawieszona.

Na linii 5 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z przesuniętymi przerwami posiłkowymi i zmianą łączeń brygad. Brygada 1 będzie obsługiwana przez zajezdnię Pogodno. Na stałe zostanie uruchomiona dodatkowa brygada wykonująca kursy na liniach 5 i 11 w czasie porannych przerw posiłkowych.

Linia 7 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12-minutową częstotliwością.

Linia 8 zostanie zawieszona.

Uruchomiona zostanie linia 8 Bis kursująca na trasie Gumieńce - Dworcowa z częstotliwością 12 minut w godzinach szczytu, a w pozostałym okresie oraz w soboty i święta jak w rozkładzie obowiązującym do 1 stycznia 2008.

Linia 9 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością. Linia będzie obsługiwana przez wagony KT4Dt w dni powszednie (z możliwością zmiany w przypadku wysokiej frekwencji na pociągi 2x105N) i składy 2x105N w soboty i święta (z możliwością zmiany w przypadku niskiej frekwencji na pojedyncze wagony 105N na brygadach 1-4 w soboty i 2, 4-6 w święta).

Linia 11 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością. Nastąpi przesunięcie przerw posiłkowych i godzin zjazdów.

Linia 12 w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 4-8 minut w dni powszednie w szczycie, a w pozostałym okresie jak dotychczas. Obsługa przez 8 składów 2x105 (brygady 3, 5, 7-12) oraz 4 wagony KT4Dt (brygady 1, 2, 4, 6). W soboty i dni świąteczne obsługę brygady 6 na stałe przejmie zajezdnia Golęcin.

Na liniach tramwajowych funkcjonować będą następujące zadania łączone:
 • w dni powszednie:
  • 1/3+9/9,
  • 1/7+9/8,
  • 5/7+11/8,
  • 12/1+5/8 (kurs z Pomorzan do Stoczni Szczecińskiej przez aleję Piastów z oznakowaniem linii 5),
  • 12/2+8 Bis/6 (kurs z Dworca Niebuszewo do Dworcowej z oznakowaniem linii 8 Bis),
  • 12/4+7/8 (kurs z Dworca Niebuszewo do Basenu Górniczego z oznakowaniem linii 7, na odcinku Dworzec Niebuszewo - Wyszyńskiego oznakowanie linii 2 na wyświetlaczach),
  • 12/6 (rano)+8 Bis/5 (kurs z Pomorzan do Gumieniec przez ulicę Kolumba i ulicę Nową z oznakowaniem linii 8 Bis),
  • 12/6 (po południu)+2/7,
  • 12/8+3/8 (kurs z Dworca Niebuszewo do Lasu Arkońskiego z oznakowaniem linii 3),
  • 12/12+3/9,
 • w soboty:
  • 2/2+1/6 (kurs z Dworca Niebuszewo do Potulickiej z oznakowaniem linii 1 - na kursach na linii 1 dopuszcza się oznakowanie uproszczone, tj. jak pociągów rezerwowych),
  • 9/3+1/7,
  • 9/4+1/4,
 • w dni świąteczne:
  • 2/2+1/6 (kurs z Dworca Niebuszewo do Potulickiej z oznakowaniem linii 1 - na kursach na linii 1 dopuszcza się oznakowanie uproszczone),
  • 2/6+1/5 (kurs z Głębokiego do Bramy Portowej z oznakowaniem linii 1, od Bramy Portowej do Basenu Górniczego jako linia 2 - w przypadku taboru bez wyświetlaczy oznakowanie linii 2 na całym kursie),
  • 9/1+1/4,
  • 9/3+1/7.

Ponadto w dni powszednie w godzinach 6-8:30 i 14-17:30 uruchomiony zostanie pociąg rezerwowy R/2 z postojem na Potulickiej, obsługiwany przez skład 2x105N z zajezdni Pogodno.

Na linii 69 w dni powszednie obowiązywać będzie letni rozkład jazdy z 12-minutową częstotliwością kursowania w godzinach szczytu, a w pozostałym okresie bez zmian. Linia będzie obsługiwana przez 1 autobus MEGA (brygada 1) i 1 autobus MAXI (brygada 2) z SPA Klonowica.

Na linii 102 zawieszone zostaną podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.

Na linii 103 wprowadzony zostanie letni rozkład jazdy z likwidacją podjazdów pod Gimnazjum nr 1 w Policach. Obsługa taborem MAXI z SPPK.

Na linii 106 nie będą wykonywane kursy przewidziane do realizacji tylko w okresie nauki w szkołach.

Linia 109 zostanie zawieszona.

Linia 110 zostanie zawieszona.

Na linii 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy dla okresu wolnego od nauki w szkołach.

Na linii C nie będą wykonywane kursy przewidziane do realizacji tylko w okresie nauki w szkołach.

Linia D zostanie zawieszona.

Linia E zostanie zawieszona.

Linia G zostanie zawieszona.

23 czerwca - 30 wrześniaLinia 53 w dni powszednie będzie kursować według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 15 minut w godzinach szczytu i 20 minut poza godzinami szczytu.

Linia 60 w dni powszednie będzie kursować według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 15 minut w godzinach szczytu i 20 minut poza godzinami szczytu. Linie 53 i 60 będą obsługiwane łącznie przez 14 autobusów przegubowych z SPA Klonowica.

Linia 61 Bis zostanie zawieszona.

1 lipca - 31 sierpniaLinia 107 w dni powszednie będzie kursować z częstotliwością 8 minut w godzinach szczytu i 10 minut poza godzinami szczytu. Wieczorem jak dotychczas. Obsługa przez 11 autobusów przegubowych z SPPK.

Linia F zostanie zawieszona.

1 lipca - 30 wrześniaLinia 81 w dni powszednie będzie kursować według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością 20 minut w godzinach szczytu i 35 minut w pozostałym okresie. Obsługa taborem MEGA z SPA Dąbie.

38 komentarzy