Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Modernizacja Zajezdni Pogodno

szczecin.eu,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Hala na 250 tramwajów, miejsca parkingowe na 95 samochodów, nowoczesne zaplecze techniczne i tor wokół zajezdni - tak wkrótce może wyglądać zajezdnia tramwajowa w al. Wojska Polskiego.
Zakres przebudowy obejmuje prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową budynków oraz budowę nowych obiektów. Mają być one dostosowane do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. Budynki będące pod ochroną konserwatora zabytków zostaną odrestaurowane wg wytycznych.

Wybudowana zostanie:
 • nowa hala postojowa (odstawcza) o wymiarach ok. 68,5 x 133,5 m na 18 torów,
 • wiata postojowa/odstawcza,
 • budynek stacji prostownikowej,
 • silos na piasek wraz z osprzętem,
 • budynek ochrony.

Rozbudowie o 2 tory zostanie objęta istniejąca hala obsługowo-naprawcza.

Docelowa ilość jednostkowa szacowana jest na 250 jednostek taborowych. Na terenie zlokalizowane zostanie 94 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 2 miejsca dla wozów obsługi technicznej. Dodatkowo zostanie wybudowany tor umożliwiający objazd całej zajezdni, może on być przeznaczony na tor prób hamowania. Rozbudowana zajezdnia będzie miała połączenia torowe z istniejącą miejską siecią torową i trakcyjną. Umożliwiony zostanie wjazd i wyjazd w kierunku centrum i pętli Głębokie.

FinansowanieŚrodki na współfinansowanie modernizacji i przebudowy Zajezdni ujęte są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt 7.3-23 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie. Łączna wartość projektu to 222 mln zł, a wielkość dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Stan obecnyZajezdnia Tramwajowa "Pogodno" zlokalizowana przy alei Wojska Polskiego 200 została wybudowana w 1934 roku jako zajezdnia czołowa. W latach 1973-80 dokonano częściowej przebudowy starych hal, wybudowano nową halę obsługowo-naprawczą oraz wybudowano tory objazdowe.

Na terenie zajezdni znajdują się:
1. Obiekty technologiczne:
 • hala obsługowo-naprawcza (2 tory i sieć trakcyjna) z kanałami rewizyjnymi,
 • hala postojowo - naprawcza (10 torów i sieć trakcyjna) z kanałami rewizyjnymi,
 • hala postojowa (5 torów i sieć trakcyjna) bez kanałów rewizyjnych.

2. Obiekty towarzyszące:
 • zaplecze warsztatowe,
 • zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • budynek administracyjny,
 • budynek wartowni straży przemysłowej,
 • budynek dla pracowników ustawiających tabor.

Pełną obsługę tramwajów zapewniają jedynie 2 tory (18,19 hala obsługowo naprawcza) z kanałami rewizyjnymi i dwoma niewielkimi pomostami roboczymi umożliwiającymi dostęp do urządzeń na dachu pojazdu. Zajezdnia nie posiada myjni mechanicznej oraz tokarki podtorowej.

Wymiana wózków jezdnych dokonywana jest przy użyciu zapadni. Zajezdnia "Pogodno" obsługuje obecnie 135 jednostek taborowych (typu 105N).

Modernizacja zajezdni jest konieczna - w obecnym kształcie może zagwarantować obsługę techniczną jedynie w podstawowym zakresie.

źródło: szczecin.eu

2 komentarze