Szczecin artykuł

Miasto kupuje jedenaście elektrycznych autobusów

wiadomosci.szczecin.eu,

dodane przez kasper1; zmodyfikowane

Miasto uruchomiło przetarg na zakup jedenastu autobusów elektrycznych. Pojazdy mają pojawić się na szczecińskich ulicach w pierwszym kwartale 2020 r. Z ich zakupem wiąże się również przebudowa zajezdni Klonowica.
W I kw. 2020 r. flota Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o. w ramach dwóch projektów zostanie uzupełniona 11 sztukami autobusów elektrycznych o długości 12 m. Pojazdy pojawią się w miejscach, w których uciążliwość tradycyjnego napędu spalinowego i jego skutki środowiskowe są najbardziej odczuwalne dla otoczenia. W wymiarze ekonomicznym zakup pozwoli ograniczyć koszty eksploatacyjne, w tym zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w paliwo. Będzie to pierwsze wdrożenie autobusów elektrycznych w Szczecinie.

Przetarg łączy finansowanie z dwóch projektów:

Projekt pn.: „Zakup taboru autobusowego elektrycznego - w ilości sztuk 5” zapewnia dotację z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) dla zakupu pierwszych 5 autobusów elektrycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 15 mln zł brutto, a dofinansowanie z RPO WZ 5,7 mln zł (48,23%).

Projekt pn.: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin” obejmujący zakup kolejnych 6 autobusów elektrycznych o tożsamych parametrach, wspierany środkami krajowymi z pilotażowego programu GEPARD realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 18 450 000,00 zł brutto, a dofinansowanie z NFOŚiGW 6 mln zł (40%).

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w najbliższych dniach ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej. Otwarcie ofert planowane jest 18 października.

Wprowadzenie do użytku autobusów elektrycznych to olbrzymie wyzwanie techniczne wymagające nie tylko zakupu taboru, ale również budowy i przebudowy infrastruktury. W związku z tym przedsięwzięciem planowane są także:

Przebudowa zajezdni przy ul. Klonowica w celu jej dostosowania do obsługi autobusów elektrycznych – Gmina Miasto Szczecin posiada opracowaną koncepcję przebudowy zajezdni obejmującej m.in.: modernizację i przebudowę placu postojowego z przygotowaniem stanowisk zasilających autobusy oraz modernizację zasilania obiektu w energię elektryczną.

Stacje szybkiego ładowania autobusów na terenie Szczecina – Gmina Miasto Szczecin potwierdziła gotowość operatora energetycznego do wykonania przyłączy o odpowiedniej mocy we wstępnie wytypowanych lokalizacjach.

W oparciu o posiadaną koncepcję oraz wyniki prac eksperckich jeszcze w 2018 r. zostanie zrealizowany przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji w ww. infrastrukturę. Inwestycja będzie realizowane równolegle do procesu produkcji pojazdów. Trwają działania zmierzające do zapewnienia finansowania zewnętrznego dla tych inwestycji.

Szczecin konsekwentnie podejmuje działania w zakresie rozwoju i promocji elektromobilności, kierując się przede wszystkim kwestiami środowiskowymi i troską o jakość powietrza w mieście. Filozofia realizowanego Programu Elektromobilności Miasta Szczecin łączy w sobie współpracę z jednostkami rządowymi i samorządami (w tym Województwem Zachodniopomorskim) i pozyskiwanie na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania.

Już teraz Gmina Miasto Szczecin zabezpieczyła przyszłe dofinansowanie kolejnych zakupów autobusów elektrycznych po 2020 r. Jako jeden z 27 polskich samorządów bierzemy udział w programie badawczo-rozwojowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Bezemisyjny transport publiczny”, w ramach którego w partnerstwie innowacyjnym ma powstać tani polski autobus elektryczny, a Szczecin w latach 2021-2023 będzie mógł go zakupić jako jedno z pierwszych miast w Polsce. Zgłoszona została wstępna gotowość zakupu 10 sztuk pojazdów o długości 12 m, z opcją rozszerzenia o kolejnych 10 pojazdów.

źródło: wiadomosci.szczecin.eu

2 komentarze