Szczecin artykuł

info Przebudowa ul. Szafera - wykonawca wybrany

Wiadomości Szczecin, 2.08.2019

dodane 2.08.2019, godz. 18:31 przez zdjęcie profilowe użytkownika MQ MQ; zmodyfikowane 19.08.2019, godz. 21:56

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ul. Szafera. Za realizację tej inwestycji odpowiedzialna będzie firma EUROVIA POLSKA S.A.

Koszt inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą to 125 190 424,45 zł brutto. Teraz zgodnie z przepisami musi upłynąć czas na wniesienie ewentualnych odwołań. W dalszej kolejności konieczne będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. Wejście na plac budowy przewidziano na wrzesień/październik tego roku. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Szafera na odcinku od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.

W zakres prac wchodzi m.in.:

 • Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
 • Budowa obustronnych chodników i dróg rowerowych.
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
 • Przebudowa skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
 • Przebudowa skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
 • Przebudowa skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
 • Budowa skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
 • Budowa dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej).
 • Budowa pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
 • Budowa budynku socjalnego z kasami biletowymi.
 • Budowa parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

źródło: Wiadomości Szczecin

2 komentarze