Szczecin artykuł

Kierowca autobusu bez uprawnień kat.D

po, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,

dodane przez MQ

W dniu 13.11.2019r. na węźle Klucz w Szczecinie patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do rutynowej kontroli autobus komunikacji miejskiej , którym wykonywano przewóz osób na trasie: Klucz – Dąbie Osiedle.

Kierowca oświadczył, iż posiada angielskie prawo jazdy, które wraz z pozostałymi dokumentami personalnymi zostawił w domu.

Inspektorzy na podstawie danych osobowych przekazanych przez kierowcę dokonali sprawdzeń w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z której wynikło, iż kontrolowany nie posiada uprawnień kat. D. do prowadzenia autobusu.

Na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, który potwierdził tożsamość kontrolowanego i brak uprawnień wymaganej kategorii, co ponadto dodatkowo zweryfikowano poprzez pracowników właściwego Wydziału Komunikacji.

Kierowcy zakazano dalszego wykonywania przewozów drogowych, nałożono mandat z powodu kierowania pojazdem silnikowym przez osobę nie mającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu, jak i dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego szkolenia. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych naruszeń.

źródło: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

2 komentarze