Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin tramwaj

Prawie nowe torowisko do rozbiórki

MQ,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W środę spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Konieczna będzie rozbiórka torowiska tramwajowego.

Przetarg dotyczy realizacji jednego z podzadań w projekcie „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, w ramach którego ma być wykonany układ drogowy na Łasztowni czy też wybudowany nowy most Kłodny.

Omawiane prace w ciągu ul. Gdańskiej stanowią podzadanie nr 2. W jego ramach przebudowana zostanie ulica Gdańska na wysokości Estakady Pomorskiej (jezdnie równoległe do estakady, wraz z przejazdami kolejowymi), wyremontowana i wzmocniona zostanie Estakada Pomorska oraz wyremontowany i wzmocniony zostanie wiadukt w ciągu ul. Gdańskiej nad bocznicą kolejową do Elektrociepłowni Szczecin.

I to właśnie prace na tym ostatnim obiekcie wiązać się będą z demontażem torowiska tramwajowego (oddanego do użytku w 2015 roku).

Remont Estakady Pomorskiej z kolei prawdopodobnie nie będzie wymagał ingerencji w torowisko.

Otwarcie ofert nastąpi 9 marca, a wykonawca będzie miał 24 miesiące na wykonanie prac.

brak komentarzy