Szczecin artykuł

Dodatkowe środki na Węzeł Głębokie

Wiadomości Szczecin,

dodane przez MQ

5,7 mln zł z dofinansowania Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, trafiło na przebudowę Węzła przesiadkowego Głębokie. To środki, które udało się przesunąć z projektu na zakup autobusów elektrycznych.

Dodatkowa pula pieniędzy na przebudowę Węzła Głębokie, to efekt działań prowadzonych przez Miasto, które miały na celu zachowanie przyznanego dofinansowania. Dzięki przesunięciu środków, aktualna łączna pula dofinansowania na przebudowę Węzła przesiadkowego Głębokie to ponad 32 mln zł.

Jednocześnie Gmina Miasto Szczecin prowadzi działania, które mają na celu zachowanie dofinansowania z programu GEPARD (6mln zł.). Miasto czeka na efekt rozmów prowadzonych pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Rządem Hiszpanii, z którego pochodzą pieniądze na ten projekt.

źródło: Wiadomości Szczecin

brak komentarzy