Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

Wiemy kto przebuduje Muzeum Techniki i Komunikacji

Wiadomości Szczecin,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o., zajmie się przebudową Muzeum Techniki i Komunikcji. To oferta tej firmy opiewająca na kwotę 18.265.500,05 zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą. 

Zanim dojdzie do podpisania umowy musi upłynąć termin na wniesienie ewentulanych odwołań. Pozostali oferenci mają na to 5 dni.

Więcej informacji dotyczących przetargu na portalu zamówień publicznych.

O inwestycji

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. Zakres szczegółowy prac obejmuje:

  1. Rozbudowę Muzeum o łącznik pomiędzy istniejącym obiektem Muzeum a istniejącą kamienicą zlokalizowaną przy ul. Niemierzyńskiej 18A;
  2. Remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kamienicy na potrzeby Muzeum;
  3. Dostosowanie części prawej nawy budynku Muzeum Techniki i Komunikacji w zakresie niezbędnym do zaprojektowania połączenia tego budynku z nowym budynkiem łącznika oraz wymiana i remont posadzki prawej nawy Muzeum;
  4. Przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie związanym z projektowaną rozbudową.

W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum - mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.

Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

źródło: Wiadomości Szczecin

brak komentarzy