Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin tramwaj

Przetarg na tramwaje dwukierunkowe

za Blake96,

dodane przez Pepe; zmodyfikowane

„Tramwaje Szczecińskie” Sp z o.o. ogłosiły przetarg na dostawę dwóch nowych nadwozi i elementów wyposażenia do montażu pod nadzorem wykonawcy, tramwajów dwukierunkowych, przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych.

Dostawa powinna też obejmować niezbędne specjalistyczne wyposażenie obsługowo-naprawcze, wraz ze szkoleniem pracowników.

Pierwszy komplet części powinien być dostarczony do 180 dni od momentu podpisania umowy, drugi zaś do 240 dni. Przetarg obejmuje też opcję dostawy kolejnych dwóch nadwozi, przy czym zamawiający najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku powinien powiadomić wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o ilości tramwajów dwukierunkowych przewidzianych do realizacji w ramach opcji. Otwarcie ofert przewidziane jest na 31 lipca 2020 roku.

27 komentarzy