Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Komunikacja na Wszystkich Świętych

za ZDiTM Szczecin,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W dniach od 24 października do 2 listopada w związku z wzmożonymi przewozami w kierunku cmentarzy, związanymi z dniem Wszystkich Świętych, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zaplanował zmiany rozkładów jazdy kilkunastu linii tramwajowych i autobusowych oraz uruchomienie dodatkowych linii.

24 października 2020 (sobota)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy.

 • Tramwaje linii 8 (Dworzec NiebuszewoGumieńce) kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy z 6–12-minutową częstotliwością w godzinach 9–17. Brygady dodatkowe 7–9 kategorii B niskopodłogowe obsługiwane będą przez EZP.
 • Autobusy linii 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 10-minutową częstotliwością w godzinach 9:30–18. Obsługa: 10 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D53, kursująca na trasie Ludowa – Dworska w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Linia 56 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D60, kursująca na trasie Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Linia 62 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D62, kursująca na trasie Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni (powrót ulicami Janiny Smoleńskiej, Cukrową) w godzinach 9:30–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 2 autobusy MEGA przegubowe niskopodłogowe z PKS.
 • Linia 64 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D67, kursująca na trasie Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława – Kołłątaja – Skargi – Wawrzyniaka – Mickiewicza – Poniatowskiego – Karola Miarki (powrót ulicami Mickiewicza – Soplicy – Gorkiego – Skargi – Kołłątaja – Asnyka – Kadłubka – Warcisława) w godzinach 9–10 z częstotliwością 20 minut, w godzinach 10–11 z częstotliwością 15 minut, w godzinach 11–16 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 16–17:30 z częstotliwością 15 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.
 • Linia 77 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Linia 96 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Linia 97 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Autobusy linii 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D07, kursująca na trasie Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Unii Lubelskiej – Klonowica – Wernyhory – Reduty Ordona/Czorsztyńska – Witkiewicza – Santocka – Karola Miarki w godzinach 9:30–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych z SPPK.

25 października 2020 (niedziela)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, będą obowiązywać świąteczne (normalne) rozkłady jazdy.

 • Tramwaje linii 8 (Dworzec NiebuszewoGumieńce) kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy z 6–12-minutową częstotliwością w godzinach 9–17. Brygady dodatkowe 7–9 kategorii B niskopodłogowe obsługiwane będą przez EZP.
 • Autobusy linii 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 10-minutową częstotliwością w godzinach 9:30–18. Obsługa: 10 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D53, kursująca na trasie Ludowa – Dworska w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Autobusy linii 56 (Basen GórniczyDąbie Osiedle) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 9–18 z częstotliwością 40 minut. Obsługa: 1 autobus MEGA przegubowy z SPAD.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D60, kursująca na trasie Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D62, kursująca na trasie Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni (powrót ulicami Janiny Smoleńskiej, Cukrową) w godzinach 9:30–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 2 autobusy MEGA przegubowe niskopodłogowe z PKS.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D67, kursująca na trasie Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława – Kołłątaja – Skargi – Wawrzyniaka – Mickiewicza – Poniatowskiego – Karola Miarki (powrót ulicami Mickiewicza – Soplicy – Gorkiego – Skargi – Kołłątaja – Asnyka – Kadłubka – Warcisława) w godzinach 9–11 z częstotliwością 20 minut, w godzinach 11–16 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 16–17:30 z częstotliwością 15 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.
 • Linia 77 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Linia 96 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Linia 97 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Autobusy linii 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D07, kursująca na trasie Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Unii Lubelskiej – Klonowica – Wernyhory – Reduty Ordona/Czorsztyńska – Witkiewicza – Santocka – Karola Miarki w godzinach 9:30–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych z SPPK.

26–28 października 2020 (poniedziałek – środa)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy.

 • Tramwaje linii 10 (Las ArkońskiGumieńce) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w okresie międzyszczytowym jak w godzinach szczytu. Obsługa: 7 pociągów kategorii B z EZP (brygady niskopodłogowe: 2, 3, 5, 7).
 • Autobusy linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w okresie międzyszczytowym jak w godzinach szczytu. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

29 i 30 października 2020 (czwartek i piątek)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy.

 • Tramwaje linii 10 (Las ArkońskiGumieńce) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w okresie międzyszczytowym jak w godzinach szczytu. Obsługa: 7 pociągów kategorii B z EZP (brygady niskopodłogowe: 2, 3, 5, 7).
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D10, kursująca na trasie Filharmonia – Gumieńce w godzinach 12–18 z częstotliwością 12 minut. Obsługa: 5 pociągów kategorii B (4 z EZP, 1 z EZG).
 • Autobusy linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 6-minutową częstotliwością w godzinach 10–17 oraz 7–8-minutową częstotliwością w godzinach 17–18. Obsługa w dniu 29 października: 10 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK (brygady 1–8, 10 i 12). Na brygady 9, 11, 13 i 14 na polecenie CR skierowany zostanie dostępny tabor rezerwowy. Obsługa w dniu 30 października: 14 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

31 października, 1 listopada 2020 (sobota, niedziela)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy.

 • Na linii 2 brygady 3, 5 będzie obsługiwać EZG, na brygadzie 1 dopuszcza się tabor kategorii A lub wysokopodłogowy.
 • Na linii 7 na brygadzie 6 dopuszcza się tabor kategorii A lub wysokopodłogowy.
 • Tramwaje linii 8 (TurkusowaGumieńce) kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 6 minut w godzinach 9–18, 10 minut w godzinach 8–9 i 18–19 oraz 20 minut w pozostałym okresie. Obsługa: 15 pociągów (6 kategorii B niskopodłogowych i 9 kategorii C) z EZP.
 • Tramwaje linii 10 (Las ArkońskiGumieńce) będą kursować w godzinach 9–18 według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 24 minuty.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D10, kursująca na trasie Filharmonia – Gumieńce w godzinach 9–18 z częstotliwością 24 minuty. Obsługa łączna linii 10 i D10: 7 pociągów kategorii B niskopodłogowych z EZP.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D15, kursująca na trasie Dworzec NiebuszewoGumieńce w godzinach 9–18 z częstotliwością 12 minut, a w godzinach 7–9 i 18–20:30 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 7 pociągów (2 kategorii B niskopodłogowe i 5 kategorii C) z EZP.
 • W razie potrzeby uruchomiona zostanie na polecenie CR dodatkowa linia D8, kursująca na trasie PotulickaGumieńce. Obsługa: 5 pociągów kategorii B z EZG.
 • Autobusy linii 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 6–7-minutową częstotliwością w godzinach 9–18. Obsługa: 17 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D53, kursująca na trasie Ludowa – Dworska w godzinach 7–9 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 9–19 z częstotliwością 8–12 minut. Obsługa: 9 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Linia 56 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D60, kursująca na trasie Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.
 • Autobusy linii 61 (Podjuchy – Owocowa Dworzec) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 10-minutową częstotliwością w godzinach 9–18. Obsługa: 9 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.
 • Linia 62 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym (w dniu 31 października; w dniu 1 listopada linia nie kursuje).
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D62, kursująca na trasie Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni (powrót ulicami Janiny Smoleńskiej, Cukrową) w godzinach 7–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 2 autobusy MEGA przegubowe niskopodłogowe z PKS.
 • Autobusy linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 7–8-minutową częstotliwością w godzinach 9–10:30, 6-minutową częstotliwością w godzinach 10:30–16 i 7–8-minutową częstotliwością w godzinach 16–17. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK i 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D67, kursująca na trasie Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława – Kołłątaja – Skargi – Wawrzyniaka – Mickiewicza – Poniatowskiego – Karola Miarki (powrót ulicami Mickiewicza – Soplicy – Gorkiego – Skargi – Kołłątaja – Asnyka – Kadłubka – Warcisława) w godzinach 7–9 z częstotliwością 10 minut, w godzinach 9–10:30 z częstotliwością 7–8 minut, w godzinach 10:30–16 z częstotliwością 6 minut, w godzinach 16–17 z częstotliwością 7–8 minut i w godzinach 17–19 z częstotliwością 10 minut. Obsługa: 13 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.
 • Na linii 75 dopuszczalna jest obsługa taborem MAXI.
 • Linia 77 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Linia 96 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Linia 97 obsługiwana będzie taborem MEGA przegubowym.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D97, kursująca na trasie Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle (bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”) w godzinach 7–18:30 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPAD.
 • Autobusy linii 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D07, kursująca na trasie Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Unii Lubelskiej – Klonowica – Wernyhory – Reduty Ordona/Czorsztyńska – Witkiewicza – Santocka – Karola Miarki w godzinach 9–18 z częstotliwością 10 minut. Obsługa: 14 autobusów MEGA przegubowych z SPPK.
 • Na linii A dopuszczalna jest obsługa taborem MAXI.

2 listopada 2020 (poniedziałek)

Na wszystkich liniach, z wyjątkiem niżej wymienionych, będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy.

 • Tramwaje linii 10 (Las ArkońskiGumieńce) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w okresie międzyszczytowym jak w godzinach szczytu. Obsługa: 7 pociągów kategorii B z EZP (brygady niskopodłogowe: 2, 3, 5, 7).
 • Uruchomiona zostanie dodatkowa linia D10, kursująca na trasie Filharmonia – Gumieńce w godzinach 12–18 z częstotliwością 12 minut. Obsługa: 5 pociągów kategorii B (4 z EZP, 1 z EZG).
 • Autobusy linii 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z 6-minutową częstotliwością w godzinach 10–17 oraz 7–8-minutową częstotliwością w godzinach 17–18. Obsługa: 14 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

źródło: ZDiTM Szczecin

70 komentarzy