Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin artykuł

SKM Skolwin Północny (Artyleryjska) – wykonawca wybrany

Wiadomości Szczecin,

dodane przez wawol

Firma KRISTONE Krystian Suda została wybrana w przetargu na wykonanie infrastruktury, miejskiej części przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 650 491,34 zł brutto

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

1. budowę chodników;
2. budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
3, budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
4. wykonanie elementów małej architektury;
5. budowę oświetlenia ulicznego;
6. gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od daty podpisania umowy. 

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.

źródło: Wiadomości Szczecin

brak komentarzy