Wszystkie Ze Szczecina W skrócie Z kraju Według linii

Szczecin komunikacja miejska

Linia 76 po nowemu

za Wiadomości Szczecin,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W związku z oddaniem do użytku ronda na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej 1 kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 76.

Autobusy jadące w kierunku Logistycznej wycofane zostaną z objazdu przez ulicę Kujota i od przystanku „Hryniewieckiego” kursować będą przez ulicę Hryniewieckiego, nowe rondo i ulicę Logistyczną do pętli „Logistyczna”. Uruchomiony zostanie przystanek „PŻM” zlokalizowany w ciągu ulicy Hryniewieckiego przed rondem (nr 61312).

Likwidacji ulegnie tymczasowy przystanek „PŻM” zlokalizowany w ciągu ulicy Logistycznej przed rondem (nr 61390).

Ze względu na zły stan drogi prowadzącej do pętli „Nabrzeże Ewa” na stałe wyłączone z obsługi zostaną przystanki „Nabrzeże Ewa” i „Ogrody »Portowiec«”. Wszystkie kursy realizowane będą do pętli „Logistyczna”.

źródło: Wiadomości Szczecin

brak komentarzy