W 2005 roku trzykrotnie nie udało się rozstrzygnąć ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przetargu na dziesięcioletnią obsługę dziennych linii autobusowych. Rok 2006 przyniósł dalszy ciąg walki przewoźników autobusowych o podpisanie długoterminowych umów, co w znacznym stopniu pozwoliło by na poprawę sytuacji taborowej.
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ma 10-letnią umowę na wożenie pasażerów. Obowiązywać będzie do sierpnia 2016 roku. - Chyba oprawię ją w ramkę - cieszy się prezes firmy autobusowej.

26 komentarzy | czytaj dalej »

Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wynika, że władze Miasta Szczecin podpisały ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym umowę na obsługę dziennych linii autobusowych 63, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111 i F przez okres 10 lat, tj. od 15 sierpnia 2006 do 14 sierpnia 2016. SPPK otrzyma 4,27 zł za jeden kilometr przejechany autobusem typu MEGA i 4,16 zł za jeden kilometr wykonany taborem MAXI.

26 komentarzy

Mimo szumnych zapowiedzi autobusy między Szczecinem a Policami znów będą jeździć na podstawie tymczasowej umowy. Kontrakt, który miał być podpisany na 10 lat, na razie nie może nabrać realnych kształtów. Wprawdzie po przegranych w dwóch instancjach procesach, szczeciński Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uznał w końcu, że oferta spółki z Polic spełnia wszystkie wymogi, ale nic z tego na razie nie wynika.

9 komentarzy | czytaj dalej »

Komisja przetargowa wybrała ofertę Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego na wożenie pasażerów autobusami przez 10 lat.

56 komentarzy | czytaj dalej »

Koniec prowizorki. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podpisze roczne umowy z przewoźnikami na obsługę linii autobusowych.

28 komentarzy | czytaj dalej »

Już wiadomo, że przynajmniej część miejskich autobusów będzie kursowała po 31 maja. Jednej z miejskich spółek udało się w końcu po 2 latach wygrać przetarg na obsługę linii. Drugi szczeciński przewoźnik złożył niekompletną ofertę i stawki musi teraz negocjować. Podobnie jak spółka szczecińsko-policka, która wciąż liczy na 10-letni kontrakt.

11 komentarzy | czytaj dalej »

Wciąż nie wiadomo, czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podpisze w końcu umowy z przewoźnikami autobusowymi. - Komisje przetargowe pracują - mówią w ZDiTM.

brak komentarzy | czytaj dalej »

Szósty przetarg na obsługę linii autobusowych w Szczecinie zakończy się fiaskiem, jeśli radni nie zgodzą się na wydanie dodatkowego półtora miliona złotych na komunikację.

8 komentarzy | czytaj dalej »

Dziś w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na obsługę dziennych linii autobusowych przez okres 12 miesięcy. Przypomnijmy, że poprzedni przetarg, którego rozstrzygnięcie miało nastąpić w marcu, został unieważniony przed otwarciem ofert.

10 komentarzy | czytaj dalej »

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ma szansę na 10-letnią umowę na wożenie pasażerów. Sąd przyznał rację SPPK, które twierdziło, że nie było podstaw do unieważnienia przetargu, co zrobił Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

21 komentarzy | czytaj dalej »