Porównanie danych technicznych

Producent: ČKD
Model: KT4D
Liczba członów: 2
Liczba i układ drzwi: 4 (4-4-4-4) (oryginalnie)
4 (2-2-2-2) (po modernizacji)
Długość: 18,11 m
Szerokość: 2,18 m
Wysokość: 3,40 m
Liczba osi: 4
Masa własna: 19 500 kg - 20 300 kg (oryginalnie)
22 540 kg (po modernizacji)
Wysokość podłogi: 900 mm
Liczba i moc silników: 4 x 40 kW
Liczba miejsc siedzących: 26-44
Liczba miejsc ogółem: 133-168
Liczba zakupiona/w eksploatacji: nie występuje w Szczecinie
artykuł w encyklopedii