Encyklopedia

description Statystyka taboru tramwajowego

dodane 5.07.2005, godz. 14:56 przez zdjęcie profilowe użytkownika Phobos Phobos; zmodyfikowane 6.05.2007, godz. 20:58 przez zdjęcie profilowe użytkownika Phobos Phobos

06.05.2007
Zaktualizowano wykresy oraz wszelkie informacje na stan z dnia 1 marca 2007 r. zdjęcie profilowe użytkownika Phobos Phobos
zdjęcie
Podobnie do innych sieci tramwajowych w Polsce, podstawę taboru stanowi w Szczecinie rodzina wagonów 105N. Najliczniejszą jest tu podstawowa wersja 105N, jednak warto zaznaczyć, iż w większości są to wagony po kilku remontach, w czasie których zmodernizowano układ elektryczny tych wagonów upodabniając je do 105Na. Liczebność tej wersji ulega dalszemu powiększeniu, jeśli potraktować wagony 105Ng/S jako zmodernizowane 105Na. Wagony przegubowe w Szczecinie stanowią ledwie 17% całości taboru, a ich ilość – w skutek stopniowej kasacji wagonów 102Na oraz GT6 – ulegała systematycznemu spadkowi. Proces ten został wyhamowany po zakupie pierwszych wagonów Tatra KT4Dt. Bliski jest również koniec pierwszego sprowadzonego zza zachodniej granicy typu GT6, który zastąpiony ma być kolejnymi wagonami marki Tatra. Warto przy tym przypomnieć, iż od rozpoczęcia eksploatacji tych wagonów, skasowano już co drugi wagon zakupiony za Odrą.

zdjęcie
Po likwidacji zajezdni Niemierzyn, sytuacja taborowa obu czynnych zajezdni znacznie się pogorszyła. Umożliwiło to jednak częściowe uporządkowanie sytuacji. W tej chwili prawie 64% taboru (131 wagony) stacjonuje na zajezdni Pogodno. Wśród nich najwięcej jest wagonów 105N, prawie dwukrotnie mniej jest wagonów 105Na. Odwrotna sytuacja panuje na zajezdni Golęcin. Ogólny bilans wagonów rodziny 105N wypada jednak na korzyść Pogodna, które w swoich halach garażuje prawie 2/3 taboru tego typu, a pamiętać należy również o jednym wagonie 105Na, który stacjonując na Pogodnie wykorzystywany jest do szkolenia motorniczych i nie jest wagonem liniowym. Za wagony liniowe przyjęto jednak dwa wagony KT4Dt, które od momentu dostawy nie wyjechały jeszcze na miasto w ruchu liniowym, a tylko na szkolenia motorniczych.

zdjęcie
Po wycofaniu polskich stodwójek, sytuacja taborowa obu zajezdni nie uległa znacznym zmianom, ponieważ wszystkie egzemplarze zostały zastąpione przez przegubowe KT4Dt w całości zgromadzone na zajezdni Pogodno. W tym samym czasie na Golęcinie stacjonują wszystkie helmuty. Zajezdnia ta ma również ogólnopolską wyłączność na wagony 105Np. Pogodno natomiast delikatnie prowadzi w ilości wagonów trójdrzwiowych - ma po 8 wagonów 105Ng/S oraz 105N2k/2000 w czasie gdy Golęcin odpowiednio 4 oraz 6.

zdjęcie
Gdyby założyć zachodnie standardy żywotności taboru tramwajowego określane na 30 lat, aż 33% szczecińskiego taboru należałoby oddać na złom. Te 69 wagonów to wszystkie wozy GT6 (14 sztuk) oraz 55 najstarszych wagonów 105N. W ciągu 2 lat, odsetek taboru starszego niż 30 lat wzrósł aż o 12%. Sytuacja nieznacznie poprawiła się dzięki zakupowi wagonów Tatra KT4Dt - gdyby nie ten zakup, odsetek ten wyniósłby aż 43%! Gdyby w tej chwili przystąpić do sukcesywnej wymiany taboru, chcąc w 10 lat dobić do standardów europejskich, należałoby skasować 3/4 pojazdów (154 wagony) w tym również ostatnie nabytki MZK. Aby je zastąpić, należałoby zakupić przynajmniej drugie tyle nowych wagonów. Przy założeniu zakupu najtańszych możliwych wagonów wysokopodłogowych wymusza to finansowanie na poziomie około 23,5 mln złotych rocznie. Pominięto tu konieczność kupna większej ilości solowych wagonów w zamian za wagony przegubowe czy konieczność kupna wagonów niskopodłogowych.

W przeciwieństwie do poprzednie statystyki taboru, dążąc do usystematyzowania danych, za rok produkcji wagonów 105Ng/S przyjęliśmy 2001. Decyzja ta jest spowodowana znacznym zakresem ich modernizacji w tym zupełnie nowe pudła, które pozostają najistotniejszym wyróżnikiem wagonu tramwajowego.
opracował: Marcin Stefanowicz