Ale tam się teraz zmieniło. Taka ciasna uliczka, a będzie arterią.

Po orientacji zdjęcia domniemuję, że to przystanek wszystkich świętych.