To jeszcze nictabliczka "A" na Hozej wstrone Studziennej jest juzpraktycznie cala pomazana :(