Co stoi na przeszkodzie podawanie pełnej treści komunikatu ZDiTM w części dotyczącej powodu zamknięcia?