Przy ujęciu, gdy kanarek i stopiątka są dalej od ciebie, wygląda to, jakby stanowiły jeden skład.