Czasem oprócz migania awaryjkami jeszcze pozdrawia klaksonem.