Jacek... Kierowca Cię pozdrawiał czy chciał skopać Ci zdjęcie? ;)