Jako dyspozytor wysyłałbym, tam najstarsze Many np.1801, a nie nowe Solarisy!