Ktoś na Phototransie puścił plotkę, że niby skreślono 1298... Czy może być jeszcze bardziej dosadny przykład nieznajomości klonowickich realiów?