W obsłudze 2 brygady linii 86 kursuje dziś (na mapie ZDiTM) autobus o numerze taborowym 1360, choć takiego wozu jak do tej pory nie było. Z oględzin wynika, że linię tą obsługują autobusy Solaris Urbino 12 IV Hybrid o numerach: 1845,1846, 1842 i 1843. Wynika z obserwacji że tym nowym wozem jest ten o numerze 1846. Czy ktoś może to potwierdzić?