Ha, mówiłem, że SPPK wspomoże jakąś linię w Szczecinie.