Czy ten wóz ulegl awarii? Albo został podmieniony?