Ludzie w tych godzinach nie tylko podróżują z/na imprezy.