A czy już jest wiadomo, co z niewykorzystanymi biletami z aktualnie (jeszcze) obowiązującej taryfy? Mowa o biletach jednorazowych, kupowanych "na zapas".