Jeżeli autorem takiego, a nie innego układu Ronda Giedroycia (korkującego) , Ronda Siwka (zbyt wąskiego) , Europejskiej (z latarniami stojącymi przed barierami energochłonnymi, zamiast za nimi) , a teraz na koniec zwężenia Krzywoustego jest TA SAMA OSOBA, to proponuje nominować TEGO PANA (projektanta) , jako osobę najbardziej negatywną i szkodliwą dla komunikacji mieskiej w roku 2005.